Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pneumatiky

15. 8. 2007

Trvanlivosť plášťa pneumatiky závisí od tlaku vzduchu v duši s ohľadom na zaťaženie, ktorému je pneumatika vystavená. Všeobecnou zásadou pri plnení je, aby plášť zachovával i pri plnom zaťažení svoj pôvodný tvar. Jazda na nedostatočne nahustených pneumatikách spôsobuje prelámanie kordových vlákien v bokoch plášťa.
Tlak v prednej pneumatike má byť 150 kPa a v zadnej 190 kPa. Odporúčame kontrolovať tlak manometrom. Upozorňujeme, že pneumatikám škodí olej, benzín a prudké slnko. Pneumatiky občas prezrieme a odstránime predmety zaseknuté vo vzorke plášťa. Netesnosť ventilu zistíme po odkrútení čiapočky ventilu a jeho navlhčení. Keď sa tvoria vzduchové bubliny, vzduch uniká ventilom.
V tom prípade obrátenou čiapočkou dotiahneme kužeľku ventila. Ak toto opatrenie nestačí, vykrútime kužeľku a nahradíme ju novou. Poškodenú dušu opravíme zalepením. Plášť z ráfku snímeme takto:

Vykrútime kužeľku - tým vypustíme zbytok vzduchu. Maticu upevňujúcu ventil ráfku odskrutkujeme. Koleso položíme a okraj v mieste protiľahlom ventilu vtlačíme do priehlbiny ráfku (obr. 16).


Obr. 16 : Montáž pneumatík.

Pomocou montážnych pák prevlečieme okraj plášťa pri ventilku cez okraj ráfku (obr. 15).


Obr. 15 : Rez ráfikom a pneumatikou - montáž pneumatiky.

Pritom treba dbať, aby nebola neopatrnosťou prištipnutá a poškodená duša. Keď bol plášť po celom obvode prevlečený cez okraj ráfku, vytlačíme ventil úplne z ráfku a vyberieme dušu.
Po nakrútení kužeľky do ventilu a miernom nahustení vzduchom zistíme najlepšie ponorením duše do vody, v ktorom mieste je poškodená. Miesto si označíme (napr. ceruzkou), dušu usušíme a opravíme týmto spôsobom:
V mieste poškodenia dušu ľahko zdrsníme kúskom skleného papiera. Zdrsnené miesto potrieme lepidlom na gumu. Až keď lepidlo trochu uschne, prilepíme záplatu, ktorú sme predtým zbavili ochranného nálepu. Záplata musí byť pritlačená. Plášť dobre prezrieme, odstránime predmet, ktorý spôsobil závadu a ktorý prípadne v plášti zostal.

Montáž :
Dušu čiatočne naplníme, vložíme do plášťa, ktorý jedným okrajom zostal v ráfku, prevlečieme ventil otvorom v ráfku a zaistíme maticou (nedoťahujeme). Potom presunieme okraj plášťa, najprv v mieste oproti ventilu cez okraj ráfku dovnútra, pridrzíme ho v prehĺbenom mieste ráfku rukou alebo zošliapnutím a montážnou pákou presúvame plášť postupne po oboch stranách, až dôjde k ventilu. Túto prácu konáme opatrne, aby sme nepoškodili dušu. Zalepenie duše je oprava provizórna, urobená na ceste. Trvalú opravu vykoná najlepšie vulkanizačná dielňa (pneuservis). Tak isto plášť poškodený o ostrý kameň alebo sklo dielňa opraví.